The cart is empty
 Shipping within the Netherlands, Belgium and Germany
We ship to all countries in the EU and Scandinavia
We can deliver more than 10,000+ products

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Alle producten worden in het verenigd koninkrijk verzameld en dan wordt er een bundel van goederen naar Nederland gebracht.
Dit houdt in dat het kan voorkomen dat u uw bestelling binnen een paar dagen geleverd kunt krijgen, maar het kan ook voorkomen dat hier een langeretijd overheen gaat.
Dit komt onder meer wisselende voorraad bij onze leveranciers en ook houdbaarheidsdatums kunnen dit eveneens beïnvloeden.
Hoge temperaturen kunnen eveneens de levering beïnvloeden gezien dat wij geen chocolade tijdens extreme warme dagen verzenden.

Wij streven uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.
Omdat wij afhankelijk zijn van meerdere leveranciers kunnen wij geen exacte levertijd melden.
Wij doen ons uiterste best om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.

Daar naast hebben wij te maken met levensmiddelen en deze kunnen sommige tijden niet verstuurd worden i.v.m. extreme hitte of eventueel houdbaarheidsdatums waardoor uw bestelling later geleverd kan worden.
U kunt altijd voor nadere informatie een e-mail / WhatsApp of SMS, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zijn veel onderweg en niet altijd in de mogelijkheid om een telefoon op te nemen.


What is the delivery time for my order?

All products are collected in the UK and then a bundle of goods is brought to the Netherlands.
This means that it can happen that you can get your order delivered within a few days, but it can also happen that this takes a longer time.
Among other things, this comes from changing stocks at our suppliers and shelf life dates can also influence this.
High temperatures can also affect delivery, as we do not ship chocolate during extremely hot days.
We aim to deliver your order as soon as possible.
Because we depend on multiple suppliers, we cannot report an exact delivery time.
We do our utmost to deliver your order as soon as possible.

In addition, we are dealing with foodstuffs and these cannot be sent some times in connection with. extreme heat or possibly expiration dates so that your order can be delivered later.
You can always send an e-mail / WhatsApp or SMS for further information and we will contact you as soon as possible.

We are often on the road and not always able to pick up a telephone.


Was ist die Lieferzeit für meine Bestellung?

Alle Produkte werden in Großbritannien abgeholt und anschließend wird ein Warenbündel in die Niederlande gebracht.
Das heißt, es kann vorkommen, dass Sie Ihre Bestellung innerhalb weniger Tage geliefert bekommen, aber es kann auch vorkommen, dass dies länger dauert.
Dies ist unter anderem auf Lagerbestandsänderungen bei unseren Lieferanten zurückzuführen, die sich auch auf die Haltbarkeit auswirken können.
Hohe Temperaturen können sich auch auf die Lieferung auswirken, da wir an extrem heißen Tagen keine Schokolade versenden.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu liefern.
Da wir von mehreren Lieferanten abhängig sind, können wir keine genaue Lieferzeit angeben.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu liefern.

Außerdem haben wir es mit Lebensmitteln zu tun, die manchmal nicht im Zusammenhang mit verschickt werden können. Extreme Hitze oder mögliche Verfallsdaten, damit Ihre Bestellung später geliefert werden kann.
Sie können jederzeit eine E-Mail / WhatsApp oder eine SMS senden, um weitere Informationen zu erhalten. Wir werden uns dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir sind oft unterwegs und können nicht immer ein Telefon abholen.

Login Administrator

 Shipping within the Netherlands, Belgium and Germany
We ship to all countries in the EU and Scandinavia
We can deliver more than 10,000+ products
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok